Proves i tractaments

LES PROVES I TRACTAMENTS QUE ES REALITZEN SÓN:

 

 

PREPARACIÓ: Dilatació pupil·lar.
No dur lents de contacte

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 60 min

ACOMPANYANT:

CONDUIR: NO

UBICACIÓ: BONANOVA,22

TELÈFON: 93.434.09.25 

PREPARACIÓ: Anestètic tòpic in situ.
No dur lents de contacte.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 10 min

ACOMPANYANT: No precisa.

CONDUIR: SI

UBICACIÓ: BONANOVA,22

TELÈFON: 93.434.09.25 

PREPARACIÓ: No precisa.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 30 min

ACOMPANYANT: No precisa.

CONDUIR: SI

UBICACIÓ: MANDRI, 63

TELÈFON: 93.434.27.70

PREPARACIÓ: No precisa.
No dur lents de contacte.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 15 min

ACOMPANYANT: No precisa.

CONDUIR: SI

UBICACIÓ: BONANOVA,22

TELÈFON: 93.434.09.25

PREPARACIÓ: Dilatació pupil·lar.
No dur lents de contacte

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 60 min

ACOMPANYANT: SI

CONDUIR: NO

UBICACIÓ: MANDRI, 63

TELÈFON: 93.434.27.70

PREPARACIÓ: Dilatació pupil·lar.
No dur lents de contacte.
Es pot programar PEV el mateix dia.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 60 min

ACOMPANYANT: SI

CONDUIR: NO

UBICACIÓ: MANDRI, 63

TELÈFON: 93.434.27.70

PREPARACIÓ: No precisa.
No dur lents de contacte.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 15 min

ACOMPANYANT: No precisa

CONDUIR: SI

UBICACIÓ: MANDRI, 63

TELÈFON: 93.434.27.70

PREPARACIÓ: No precisa.
Es pot programar ERG el mateix dia.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 30 min

ACOMPANYANT: No precisa

CONDUIR: SI

UBICACIÓ: MANDRI, 63

TELÈFON: 93.434.27.70

PREPARACIÓ: Fotocoagulació: Dilatació pupil·lar .
Trabeculoplàstia: No dilatar.
No dur lents de contacte.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 30 min

ACOMPANYANT: SI

CONDUIR: NO

UBICACIÓ: MANDRI, 63

TELÈFON: 93.434.27.70

PREPARACIÓ: Capsulotomia: Dilatació pupil·lar.
Iridotomia: No dilatar.
No dur lents de contacte.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 30 min

ACOMPANYANT: SI

CONDUIR: NO

UBICACIÓ: MANDRI, 63

TELÈFON: 93.434.27.70

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: Dilatació pupil·lar.
No dur lents de contacte.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 60 min

ACOMPANYANT: SI

CONDUIR: NO

UBICACIÓ: MANDRI, 63

TELÈFON: 93.434.27.70

PREPARACIÓ: Anestèsic tòpic in situ.
No dur lents de contacte.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 20 min

ACOMPANYANT: No precisa

CONDUIR: SI

UBICACIÓ: MANDRI, 63

TELÈFON: 93.434.27.70

PREPARACIÓ: El pacient ha de venir en dejú.
Trucar per programar.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 30 min

ACOMPANYANT: No precisa

CONDUIR: SI

PREPARACIÓ: Dilatació pupil·lar.
No dur lents de contacte.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 15 min

ACOMPANYANT: SI

CONDUIR: NO

UBICACIÓ: BONANOVA,22

TELÈFON: 93.434.09.25

PREPARACIÓ: No dur lents de contacte durant com a mínim 1 setmana abans de la prova

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 20 min

ACOMPANYANT: No precisa

CONDUIR: SI

UBICACIÓ: BONANOVA,22

TELÈFON: 93.434.09.25 

PREPARACIÓ: Es precisa dilatació pupil·lar.
Per això, es recomana venir acompanyat i sense conduir.
Es tracta d’un tractament fotosensible i és imprescindible abandonar la clínica després del tractament amb la totalitat del cos protegit (màniga llarga, guants, barret o mocador al cap, pantalons llargs…)

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 60 min

ACOMPANYANT: SI

CONDUIR: NO

UBICACIÓ: BONANOVA,22

TELÈFON: 93.434.09.25

PREPARACIÓ: No precisa.
Es pot programar ERG el mateix dia.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 30 min

ACOMPANYANT: No precisa

CONDUIR: SI

UBICACIÓ: MANDRI, 63

TELÈFON: 93.434.27.70

PREPARACIÓ: Dilatació pupil·lar.
No dur lents de contacte durant com a mínim 15 dies abans de les proves.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: entre 45 i 90 minuts

 

ACOMPANYANT: SI

CONDUIR: NO

UBICACIÓ: BONANOVA,22

TELÈFON: 93.434.09.25

PREPARACIÓ: No dur lents de contacte durant 1 o 2 setmanes mínim abans de la prova.

PREPARACIÓ I REALITZACIÓ: 10 min

ACOMPANYANT: No precisa

CONDUIR: SI

UBICACIÓ: BONANOVA,22

TELÈFON: 93.434.09.25