Què haig de fer desprès d’operar-me?

Què haig de fer desprès d'operar-me?

Coses a evitar

Eviti dormir sobre l’ull operat.
Eviti submergir el cap a l’aigua.
Eviti realitzar esforç físic.
Eviti ajupir el cap.
Eviti fregar-se o donar-se un cop a l’ull.
Evitar-se maquillar-se els ulls durant les 2 primeres setmanes.

Símptomes d'alarma

Posi’s en contacte amb el seu cirurgià o centre oftalmològic en cas de:

Dolors intens
Ull molt vermell
Llagrimeig o secreció abundant
Visió doble
Disminució brusca de la visió

Acudeixi a urgències generals en que presenti una complicació sistèmica:

Nàusees
Vòmits
Mareig
Malestar general
Símptomes d’al·lèrgies