Proves complementàries

proves complementàries

Segment anterior i proves refractives:

 

 • Topògraf Orbscan IIz ® de Bausch & Lomb amb mapa d’elevació i curvatura de la cara anterior corneal, mapa d’elevació i curvatura de la cara posterior corneal, mapa queratomètric (diòptric), mapa paquimètric (gruix corneal)
 • Aberròmetre Zyoptix:analitzador d’aberrometries que retorna la imatge de la màscara tal i com es veu a la retina i mesura les desviacions dels espots.
 • Biòmetre de no contacte Iolmaster 500 Zeiss ®pel càlcul de la lent intraocular. Sistema Cataract Suite que proporciona la imatge prèvia de la cirurgia al microscopi directament.
 • Biòmetre de contacte Axis II®
 • Paquímetre Corneo-Gageplus Sonogage
 • Paquímetre Quantel Medical ®
 • Microscopi especular SP200P ® Topcon
 • Pantalla de sensibilitat al contrast

Segment posterior:

 

 • Angiògraf per fluoresceïna i verd indocianina. Tomògraf de coherència òptica (OCT): angiògraf i OCT digital HEIDELBERG® d’alta resolució amb processador d’imatges i impressora digital. Possibilitat d’enviament de fotografies i informes per correu electrònic.
 • Làser per a teràpia fotodinàmica Làser fred de 689nm Visulas 690s de Zeiss ® associat a una làmpada de fenedura per realitzar teràpies fotodinàmiques amb VERTEPORFIN en malalts amb membranes retinianes (DMAE i miopies magnes)
 • Làser Argó sòlid 532 µn associat a una làmpada de fenedura
 • Làser YAG sòlid 1064 µ associat a una làmpada de fenedura